Ασβεστοποιία

Ασβεστοποιία

Ο ασβεστοπολτός δεν αποτελεί ένα απλό ρευστοποιητή του κονιάματος, αλλά συνεισφέρει καθοριστικά σε μια σειρά ιδιοτήτων του, ενεργώντας μέσα από την χημική του συμπεριφορά, ως δραστικό συστατικό του. Βελτιώνει τις ιδιότητες των τσιμεντοκονιαμάτων γιατί

Αυξάνει το εργάσιμο (εργασιμότητα του υλικού)
Διατηρεί σχετική υγρασία στα κονιάματα για περισσότερο χρόνο
Αυξάνει την πρόσφυση του κονιάματος στους λίθους και πλίνθους
Βοηθά στην αποφυγή ρηγματώσεων στα επιχρίσματα

Η εταιρεία μας διαθέτει πολτό ασβέστη σύμφωνα με τα Ελληνικά - Ευρωπαϊκά Πρότυπα και με Σήμανση CE, σε κάθε δυνατή συσκευασία:
σάκος 20 kgr
BIG BAG με 50 σάκους των 20 kgr
& BIG BAG των 650 kgr)

καθώς και χύμα, μεταφερόμενο από φορτηγό-βυτίο με μετρητή ποσότητας.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας για τον ασβεστοπολτό