Εταιρεία

ΕταιρείαΟ ομαδικός χαρακτήρας και η οικογενειακή παράδοση που μας χαρακτηρίζουν μας οδηγεί να «επιχειρούμε» σε παρεμφερείς και συμπληρωματικές δραστηριότητες που βοηθούν η μία την άλλη. Η ασβεστοποιία του Ευάγγελου Χατζηαναγνώστου που αναλάβαμε ήταν μια εταιρεία με γνώση του αντικειμένου που εργαζόταν με σύνεση και προσοχή, έχοντας χαρακτήρα τόσο παραγωγού όσο και κύριου προμηθευτή των απαραίτητων οικοδομικών υλικών για όλες τις εργασίες στις οποίες απαιτούνται κονιάματα. Έχοντας σταθερό πελατολόγιο που δίνει την βάση για την συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, με το πέρασμα της εταιρείας στην νέα γενιά των Αδελφών ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗ διεκδικούμε να αυξήσουμε το πελατολόγιο μας, αφενός με την ένταξη σε αυτό περισσότερων Τεχνικών Εταιρειών, αφετέρου με την απευθείας προμήθεια όλης της γκάμας των οικοδομικών υλικών σε φορείς του Δημοσίου.